Sugár: Ki
Sugár:
km Set radius for geolocation
Keresés

Melyek a Meixner -módszer alapelvei?

A Meixner-módszer egy diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer. Meixner Ildikó, magyar gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai szakpszichológus nevéhez fűzőik.

A fejlesztési módszer lényege, hogy az olvasási készség hiányainak pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, ezáltal segíti a gyermeket a betűk és a hangok összekapcsolásában. Az olvasástanítás szintetikus, a módszer szerint haladva a könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítják, figyelve a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztésére is. Amennyiben a gyermek másodlagos tünetekkel küzd, akkor minden foglalkozás az önbizalom növelésével kezdődik. A Meixner-módszer szerint történő olvasás tanítás apró lépésekben halad előre, a módszer kezdetben betűket tanít, majd két betűből álló szótagot alkot, ezt követi a szótagok hosszának növekedése és a szószerkezetekben való gyakoroltatás. Így a tanuló gyermek eljut az egyszerű mondatok olvasásáig, aztán a bővített, végül az összetett mondatok gyakorlásáig és értelmezéséig.

A terápia alapelve, hogy a fejlesztést azon a szinten kell elkezdeni, illetve folytatni, ahol a gyermek képességei alapján még biztonsággal mozog. A funkciók hierarchikus felépítettsége miatt, az alacsonyabb szintek erősítésével, újratanulásával készíthetjük csak elő a magasabb rendű, bonyolultabb funkciók elsajátítását.

 

Melyek a módszer sajátosságai?

 • Maximálisan alkalmazkodik egy-egy diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek egyéni haladási tempójához.
 • A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése.
 • A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít.
 • Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit.
 • A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású.

Milyen fejlesztő gyakorlatai vannak olvasás tanítás előtt?

Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok

 • Beszédfejlesztés: szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása.
 • Beszédmozgás tudatosítása: ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.
 • Iránygyakorlatok: mozgásirányok megfigyelése, írásgyakorlatok mozgással, olvasás iránya, sorváltás,téri relációk verbalizálása, tájékozódás a vonalrendszerben.

Az olvasás tanítás lépései

 • Betűtanítás: a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól,magánhangzók tanítása artikulációról,mássalhangzók tanítása hangutánzással.
 • Összeolvasás tanítása: betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása,az összeolvasás „játékos szituációban” történik,szótagok felismerése,betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal,jelentés felismertetése.
 • Szavak olvasása szótípusok alapján: 2-2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da),3 betűből álló zárt szótagok (mos),2-3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas),3-2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na),3-3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol)

Mondatok olvasása: 

 • Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása.
 • Szavakból mondatok összerakása, olvasása.
 • Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása.
 • Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása: 

 • Két összetartozó mondat olvasása.
 • Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.