Sugár: Ki
Sugár:
km Set radius for geolocation
Keresés

Mi is az a NILD Tanulás terápia?

A NILD (National Institute for Learning Development ) Tanulás Terápia program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

Hogy zajlik a terápia?

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

Hány éves kortól javasolt?

5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását kisgyermekek számára éppúgy, mint középiskolásoknak, vagy akár felnőtteknek.

Milyen sajátosságai vannak a NILD Tanulási terápiának?

  • Integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és készségeket a magasabb szintű gondolkodási funkciókkal együtt. Például, a konkrét szinten észlelési és memória-fejlesztő feladat megfelelő analizálással egybekötve a stratégikus gondolkodást, a stratégia-építést serkenti.
  • Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. A gyakorlati és szociális készségek a terapeuta által mediált transzcendencia – ugyanannak a funkciónak kivetítése más jellegű feladatra, szituációra – hatására fejlődnek.
  • Intenzív. A heti kétszer nyolcvan perc során az egyén legtöbb kognitív funkcióját éri stimulus, ami annak megerősödéséhez vezet. A tanuló állandóan aktív részese a kognitív és metakognitív feladatoknak, miközben egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit.
  • Lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor – és nem mint terapeuta – szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének.
  • A gyermek a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat.

forrás:http://nild.hu/hu/nild-fejlesztes/

Mi a különbség a NILD I. NILD II. és a NILD III. terapeuta között?

NILD 1 terapeuták: A bemeneti vizsgálatok, a központi technikák, illetve néhány kiegészítő technika ismeretével rendelkeznek. Elsődlegesen alsó tagozatos tanulók fejlesztéséhez, illetve felső tagozatos tanulók fejlesztésének megkezdéséhez ajánljuk őket.
 
NILD 2 terapeuták: Alsó és felső tagozatos tanulók teljes körű fejlesztéséhez ajánljuk őket.
 
NILD 3 terapeuták: Végzett terapeuták, akik általános és középiskolás tanulók, sőt akár felnőtt személyek teljes körű tanulási terápiáját képesek ellátni a NILD Tanulási Terápia eszközeivel és egyénre szabott terápiás támogatással.